سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آموزش چله کشی گلیم

 

یادگرفتن چله کشی گلیم به شما امداد خواهد کرد که به راحتی چله‌کشی گلیم را حافظه بگیرید. چله که به آن تار نیز گفته می شود ، یک‌سری از نخ‌ها می‌باشند که بصورت عمودی و موازی در کنار هم بر روی راز دار و پایین دار قرار می گیرند. در اکثر مورد ها کالا چله از پنبه میباشد و در بعضا موردها نیز ابریشم و پشم که با اعتنا به جور فرش و نقشه یا این که عشق و علاقه و ذوق وسلیقه بافندگان تعیین میگردند. چله در واقع قسمتی میباشد که بافت قالی بر روی آن انجام داده می شود ، تعداد تارهایی که تحت عنوان چله در حیث گرفته می شوند از فرشی به فرش دیگر متغیر میباشد و گزینش آن مبنی بر گره‌های نقشه انجام می‌پذیرد.

 

چله‌کشی  قالیشویی در مشهد

پیش از فراگیری چله کشی گلیم لازم میباشد که به تعریف‌و‌تمجید چله‌کشی بپردازیم ، چله‌کشی یکی مهم‌ترین فرآیند در مورد بافت قالی و گونه های گلیم محسوب میشود و در واقع اولیه قدم عملی در سمت و سوی بافت یک گلیم و یا این که فرش هست. چله‌کشی به عملی گفته می‌گردد که نخ تار بر روی چار چوب دار قالی بافی و گلیم بافی پیاده میشود. چله‌کشی در اشکال مختلفی انجام می شود ؛ چله‌کشی ترکی و فارسی مهم ترین گونه های آن محسوب می شوند که هم برای گلیم و هم فرش همپا با تفاوت‌هایی کاربرد دارا‌هستند. مهم‌ترین مواقعی که پیش از یادگرفتن چله کشی گلیم می بایست گزینه دقت قرار گیرد نکات زیر می‌باشند :

 

دار استحکام کافی داشته باشد.

به کیفیت نخ چله دقت شود.

کمیت نخ چله آیتم اعتنا قرار گیرد.

نخ‌های چله به هنگام کشش ، یکسان شوند.

فی مابین چله ها مسافت‌تولید گردیده یکسان باشد.

چله‌کشی در حین کوتاهی انجام بپذیرد.

هر که چله‌کشی را انجام میدهد تا آخر چله‌کشی اثبات باشد تا چله وارفته نشود.

در غایت چله های کشیده گردیده ویرایش نشوند.

نکات مهم یادگرفتن چله کشی گلیم

نکات مهم فراگیری چله کشی گلیم

مهم‌ترین نکات یادگرفتن چله کشی گلیم نکات زیر میباشند که می بایست گزینه اعتنا قرار گیرند :

 

تا قبل از این که چله‌کشی صورت پذیرد ضروری میباشد که دار قالی آیتم باز نگری قرار گیرد تا از سلامت بودن دار اطمینان نتایج شود ، رمز دار و پایین دار لازم میباشد که موازی باشند و بصورت عمود بر راست روها قرار گیرند و از هیچگونه عیب ، برآمدگی و نقصی برخوردار نباشند.

چله‌کشی می بایست در میانه دار انجام بپذیرد و نباید کوچکترین انحرافی داشته باشد و تقارن می بایست در دو طرف دار رعایت شود تا سنگینی چله ها به یک سوی دار انتقال نیابد.

در گزینش نخ چله می بایست توجه لازم صورت بپذیرد و گزینش نخ بر طبق نازکی و درشتی طراح انجام بگیرد.

کشش‌هایی که بر روی نخ تار در پهنا دار قالی انجام میگردد بایستی معادل و به یک اندازه باشد و سفارش میشود که چله‌کشی در یک دوره انجام بپذیرد و مسافت‌ای نیفتد.

از پیشین چله‌کشی بایستی پهنا گلیم معین شود و تعداد نخ‌هایی که برای تار بکار برده می شود بایستی بر پایه ی پهنا فعالیت اکانت شود.

مسافت‌ای که میان تارهای چله معمولا موجود هست به اندازه قطر چله ای میباشد که گزینه مصرف قرار میگیرد ، بر این مبنا در هر سانتیمتر برای گلیم در میان چهار تا پنج تار کشیده میشود.

تعداد تارهایی که کشیده می‌گردد زوج میباشد ، برای این که از زوج بودن تارها اطمینان داشته باشید اگر که نخ چله از تحت زهوار زیر عبور داده شود در پایان می بایست نخ چله از روی زهوار زیر نیز عبور داده شود.

عملی که برای چله‌کشی گلیم انجام می‌پذیرد بر عکس قالی محکم و با کشش انجام نمی شود به جهت این که بافتی که برای گلیم انجام می‌گردد نیاز به کشش زیاد در چله ها ندارد. کششی که برای چله های گلیم انجام می‌گردد بایستی میانگین و خیر زیاد وارفته و خیر زیاد محکم باشد.